Avain Fysio Oy Kuntoutus_Yrittajat Footbalance_Medical Klinik_asiantuntija

Fysioterapia

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia käsittää asiakkaan tutkimisen sekä yksilöllisen hoidon ja ohjaamisen. Fysioterapian keinoin korjataan kehon liike- ja toimintahäiriöitä, ylläpidetään liikkumis- ja toimintakykyä sekä lievitetään kipuja. Keinoina ovat terapeuttinen ohjaus, neuvonta ja harjoittelu, manuaaliset menetelmät sekä erilaiset kipuhoidot esim. fysikaaliset hoidot. Fysioterapian tavoitteena on parantaa liikkumisen laatua oikein suunnitellun harjoittelun avulla. Yksilöllisen ohjauksen ja hoidon taustalla on perusteellisesti suoritettu alkututkimus haastattelun, havainnoinnin, palpaation ja erilaisten tutkimus- ja mittausmenetelmien avulla.

Terapeuttinen harjoittelu on asiakkaan kuntouttamista aktiivisilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Tavoitteena on parantaa ryhtiä, lihastasapainoa ja nivelten hallittua liikkuvuutta. Harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia laitteita ja pienvälineistöä ja sitä on mahdollista toteuttaa myös vedessä.

Manuaalisen terapian menetelmiä ovat pehmytkudosten käsittelyt, nivelten mobilisointi, stabilointi ja manipulointi sekä avustettu terapeuttinen harjoittelu. Pehmytkudoksiin kohdistetun manuaalisen käsittely parantaa aineenvaihduntaa. Nivelmobilisointia puolestaan käytetään aliliikkuvan, lukkiutuneen tai kivuliaan nivelen käsittelyyn.

Fysioterapiaan kuuluu monenlaisia kivun hoitomenetelmiä. Fysikaalisilla hoidoilla tarkoitetaan termisin, sähköisin ja mekaanisin keinoin aikaansaatua kudosten ärsytystä: vaikutus voi olla esim. kudoksia rentouttava, verenkiertoa elvyttävä, pehmeitä kudoksia muokkaava tai nivelten liikkuvuutta edistävä. Sähkökipuhoitoa (TNS, IF, Didy, HV) käytetään mm. lihas- ja nivelperäisissä kiputiloissa, joissa kipu on pitkittynyt. Myös vaikeampiin hermoperäisiin kiputiloihin voidaan käyttää sähkökipuhoitoa. Termisiä hoitoja ovat kylmähoidot ja kylmäpakkaukset. Lämpöhoitoja puolestaan pintalämmöt (esim. lämpöpakkaus ja parafiini) sekä syvälämmöt (esim. ultraääni).